Статии

Влиянието на родовата памет върху личния живот

Семейни констелации

Не пропускайте нашите публикации като се

Обикновено, когато не успяваме да се справим с трудна житейска ситуация/конфлик или минаваме през труден период и психически срив с наши приятели и близки тогава започваме да обвиняваме себе си, съдбата, другите и т.н. Всеки вярва в различни неща и се опитва да разбере причините за неуспеха си на всевъзможни места.

Самообвинението е характерно за интровертите, които по начало чувстват неувереност в себе си и трудно се вписват в света. Склонни към самоанализиране и вглъбяване в проблемите, тези хора сами си насаждат вина, която ги дълбае отвътре и създава от един проблем множество съпътстващи, а това само усложнява нещата, вместо да предложи разрешение. Екстравертите са на обратния принцип – за тях светът е основен катализатор на личното нещастие, другите са пречка пред достигане на целите или просто им липсва късмет.

Замисляли ли сте се, че проблемите ни е възможно да не идват от нас самите, нито от хората около нас, и не са плод на извършеното в сегашното ни битие? Този въпрос си поставят учените, занимаващи се с изследване на родовата памет и как събития, случили се на нашите прадеди, могат да окажат пряко влияние на нас – родените поколения след тях и не познаващи съдбите им.

Семейни констелации - Влиянието на родовата памет върху личния живот
Семейни констелации – Влиянието на родовата памет върху личния живот

След откритията на Карл Густав Юнг, за колективното несъзнавано и теорията за квантовата физика, подобни въпроси не би трябвало да звучат изненадващо и нелогично. Енергията се поглъща и отделя във вид на малки кванти, които корелират едни с други. Ние самите сме съставени от енергия. Тоест, всичко в природата е взаимносвързано и човекът не прави изключение. И ако сме част от едно общо поле, от което черпим информация и енергия (нещо като виртуалното пространство) и нашите мозъци са включени в един голям компютър, то съвсем нормално е „кабелите ни“ да са по-плътно свързани с хора от рода ни, с които делим една кръв (един ток).

Човекът, който най-напред разработва метода „Семейни Констелации“, е немският психолог Берт Хелингер. Според него, всеки един от нас е вплетен в своята фамилия, а с определени членове има пряка психологическа връзка, дори и да не ги е познавал лично. Трудно е да се наблюдава динамиката на взаимоотношенията в рода, но изследването на личната история на всеки един човек от семейството е ключова в разбирането на собствените ни проблеми. Несъзнателно ние носим част от нерешените конфликти на прадедите ни, заключени в родовата памет, нещастни случаи, хора починали млади, самоубийства, аборт, имигриране, тежка семейна тайна.

Точно както физическите болести се унаследяват, така и психологическите блокажи остават в родовата памет и се предават през поколенията. И всичко това оказва своето негативно влияние и затормозява подсъзнанието ни, което твърде често води до телесни заболявания, психични нарушения, депресия, повтарящи се неуспехи и др. Тези невидими и неосъзнати двигатели на нашата дейност ни карат да изпитваме безпричинен страх и съмнение, а корените им се крият далеч преди нашето детство.

Семейните констелации ни помагат да осъзнаем всичко това, да осветим тъмните кътчета на родовата памет и да разрешим нерешените проблеми на нашите предци, за да можем да продължим на чисто, без страхове и без да носим чуждите провали на гърба си. Методът е близък до психотерапевтичната работа, но е много по-индивидуален, въпреки че съдържа ключови моменти от психодрамата. За да бъде максимално ефективен, добре е човек да заяви конкретен проблем, който да се разгледа в работата и да се търсят причините за възникването му. Но дори и да не можете сами да определите откъде идват вашите трудности и неуспехи, констелациите ще се погрижат тези неща да изкристализират чрез разиграване на ситуации и нишките на вплитанията в семейната история да се разплетат.

Как протичат констелациите?

Клиентът сяда от дясно на медиатора (ключова фигура в процеса и негов водещ). Формулира се проблема, чрез провеждане на разговор, който може да отнеме до час и половина. Медиаторът избира кои членове на фамилията са пряко свързани с проблема, за да бъдат поставени „на сцената“ в следващия етап на работата.

Клиентът избира кои от присъстващите (специализирани лица) да представят членовете на фамилията и в каква ситуация. Той ги нарежда едни спрямо други, а те се оставят да бъдат водени, като се концентрират върху усещанията, пораждащи се в тях по време на процедурата. След това клиентът сяда до медиатора и наблюдава. Поставените лица трябва да усетят в собственото тяло опита или преживяното от членовете на семейството на клиента и да намерят конкретно решение на зададения проблем. Това е въздействие на енергийно ниво. Не е само процес на осъзнаване на проблема, а подобно на квантите, повлиява на енергийно ниво върху нерешения конфликт.

Ползи от констелациите:

Констелациите успешно помагат за решаването на семейни конфликти, физически или психологически проблеми, трудности във взаимоотношенията, проблеми между родители и деца, професионални проблеми. Методът се използва също и в предприятия и фирми за: вземане на решения, определяне на стратегия и цели, като инструмент за диагностика, стимулиране и мотивация, междуличностни взаимоотношения и др.

В България вече успешно се практикува този метод и помага на доста хора да разрешат своите несъзнавани проблеми. Но дори и да не се решите на такава стъпка, винаги би било от полза да изследвате своето родословно дърво, да се запознаете с живота и душевността на прадедите ви. Може да откриете лична връзка с някой от тях и решението на вашия проблем да се появи пред очите ви. Това е изключително важно днес, когато все повече семейства живеят разделени, децата заминават за друг континент и оставят цялото минало на рода си в родината.

Все по-малко знаем и все по-малко се интересуваме от живота на своите роднини, а това може да е ключът към разбиране на собствения живот и собствената ни съдба. Защото всичко е свързано, енергията на рода тече във вените ни и остава в нашата памет. И може би е време да закрепим връзките със семейството, да го разберем по-добре и да се опитаме да трансформираме негативната енергия в любов. За да вървим смело напред, без никакви енергийни блокажи и несъзнателни психологически спънки, трябва да разчистим проблемите, останали от предците ни.

Вижте още и ⤵️
Физическо и енергийно пречистване
Изпадаме в депресия от енергийно натоварване
Енергията на живота
Проклятия и видове негативна енергия

Тагове

Свързани статии

Close