Статии

Как се става вещица?

Ритуали и магии на вещиците

Не пропускайте нашите публикации като се

Вещиците притежават лош дух, който е въплотен в лоша жена, която живее чрез силата на този дух. Жена вещица хвърчи, преобразява се на куче, гъска, вълк и пр.; тя не се събира с никого, живее край реки в пусти места и тамо се занимава с магии, за да прави пакости на хората.

Една жена става вещица чрез силата на лош дух или дявола.

Вещица става само лоша жена: сводница, която е родена с нишан или пък мъртвородена, а после с надуване съживена.

За да стане една жена вещица, трябва да бъде отродена, т.е. да не ражда вече, да е прехвърлила 50-те г.; става и по-млада, ако е бездетка.

Как се става вещица?
Как се става вещица?

За да стане вещица, трябва да извърши следното

На велики четвъртък зима първото яйце, което е снесено от черна кокошка, и то ако е снесено много рано, преди слънце. Това яйце ще носи под мишницата си, додето се излупи. Пиленцето трябва да бъде също като майка си черно: ако е бяло сиво, червено – не става. Това пиленце се заколва на пусто огнище, като се съблече гола-голеничка, и с тая кръв ще намаже всичките стави на снагата си, т.е. всичките места, дето снагата на човека се превива: на краката, на коленете, на кълките, на ръцете, на пръстите, лакътя, рамото, шията и пр.

После се облича в нова никога необличана или новоскроена и ушита риза; и така с кръвта престоява 40 дни; после пак в потайна доба отив при някоя воденица опачница или левак, в която витлото се обръща наопаки – наляво; тая воденица е обикновено с едно витло. И тука под воденицата, под самото витло се окъпва и измива. После пак гола-голеничка, отива на керепа или при яза на същата воденица и се полива с приготвени самовилски билки, сварени в ново гърне на пусто огнище и на огън от бял бодил. Тук тя се вече предава на дяволаи като се полее с тия самовилски билки, дяволът става за нея видим. Тя се разговаря с него, получава поука и като се чуят първи петли, тя се връща у дома си, но вече не обикновена жена, а вещица.

Тази жена-вещица сега със силата на дявола може да става същество свръхчовек: може да познава всичко за бъдещето; може да познава кой какво е направил, какво има да му стане дори и какво мисли. Може да лекува всички болести; със силата намагиите си тя може да навежда на човека разни болести, премеждия и напасти, дори и да го умори, а може и противното: да пропъдва разни болести от човека, да отстранява премеждия и напасти и го излекува от най-опасното заболелия.

Може със силата на своите магии да отдели мъж от жена или пак да ги събере. Може да направи, по една мома момците да лудуват, а и противното: никой да я не погледва, всеки да бяга от нея. Може да преобразява момък на елен, мома на кошута и обратното: да повръща пак в първия человечески образ преправените такива. Със силата на магиите тя може: да сваля месеца, да докарва дъжд, па дори и наводнение или да прави суша. Може да обира млякото от стадото, житото от нивите. С една дума, може да върши всичко що поиска.

Такива вещици според народното вярване се познавали по това, че устните и снагата им са покрити с черно-модри петна, на пулове.

Вещицата вечер лягала и запивала; щом заспи, душата й излизала, а трупът й остаял като мъртъв, само че слабо дишал. Душата в образа на жълто-черна пеперуда, наречена вещица, лети цяла нощ и когото срещне или доближи, изпива го. Особено налитала на деца бозайничета и на хора, които лятно време спят навън на двора или под кошовете.

Така хвърчи, докато пропеят първи петли. Щом пропеят петлите, душата й се връща в тялото и го оживлява.

Ако обаче в това време някой обърне трупа й, душата, като се върне, не може да го познае и не влиза и трупът остава завинаги, мъртъв, а душата се скива като нечист дух в образа на жълто-черна или тъмночервена пеперуда и остая вещица. Ето защо човеците бягат от тия пеперуди и ги убиват, като вярват, че те са вещици. Когато хвърчи в образа на пеперуда, вещицата се вижда като огън или пламък и оттамо се познава, че не е пеперуда, а вещица.

Всяка вещица обаче не става пеперуда. Вещицата още може да става невидима и да се претваря на разни животни: гъска, куче, вълк и пр. „Така видиш, че иде жена насреща ти, но тутакси не видиш нищо, а после малко хвърчи гъска около тебе или куче се изправи на пътя и лае, или вълк и клоцка със зъбите си срещу тебе“ – казват баба Вида, с.Стакьовци и баба Пена Ристова, с.Стубел.

Вещиците се казват още самодиви и самовили.

Покойникът йеромонах Иосиф Брадати, като говори в своите пламенни проповеди за жените, изобличава ония, които ходят по самовили и бродници. Това е споминял по тая причина, понеже и народът е наричал вещиците и магьосниците още самовили.

В с. Кумарица имало такава самовила жена. Тя ходила нощем по реките и вировете и тамо се срещала със самодивите, които й давали сведения, като коя болест с какъв цяр се лекува, кой от какво страдае и пр.

И в с. Суходол имало също такава жена – самовила, по име Хубавела, но тя само лекувала, а никакви пакости не е правила на хората.

От моите лични изследвания аз се срещнах с тия конкретни случаи. Вещици са били: Тодора и Мицка в с. Крива бара, Стойна в с. Ковачевица, Цонка в ц. Комощица, Пена в с. Толовица, Дуда в с. Вълчедръм, Камена в с. Василовци – всички в Ломско, и др. в други околии.

Вещиците се наричат още магьосницибродницибилярки:

Майка ти вещицата,
Мама ти магьосницата,
Мама ти бродницата,
Мама ти билярката,
Що знае много магии;
Що знае биле всякакво,
Тя омая младо и старо –

се пее в песента, дето момъкът упреква любовницата си, че го омагьосала, омаяла, бильосала, та лудее по нея.

Бродници са, които бродят нощно време по вирове и пусти воденици и се дружат с дяволи и самовили.

Магьосници са, които правят магии.

А всички са вещици.

Вещиците се рисуват в народните приказки, че обитават в пусти места, край реки и че имат общение с дяволите и самодивите. Те имат пиленца, които не са обикновени пиленца, а змийчета. Те могат да правят всичко.

Вижте още и ⤵️
Поверия срещу нечистата сила
Духовно ДНК пази тайната на здравето ни
Магия за ежедневна употреба
Любовната магия – игра с огъня

Вижте какво ще ви разкрие Магическата топка

Тагове
Close