Статии

Изкоренете ревността у децата

За правилното отглеждане и възпитание

Не пропускайте нашите публикации като се

Още преди да се роди новото бебе, почнете да насочвате детето към самостоятелност.

Отстранете рано смученето на пръсти. Много деца добиват още от люлката привички, които  често много мъчно се оправят, например да си смучат пръста, особено палеца, да хапят устните си и др. Въпреки това майката трябва да се стреми да го изкорени.

Тежкият проблем на родителите не е самото раждане на детето, а неговото отглеждане и правилно възпитание.

Изкоренете ревността у децата
Изкоренете ревността у децата

Раждането е нещо природно, а възпитанието е разумна дейност. Възпитанието изисква от страна на родителите , а особено от страна на майката, много разум, търпение и доброта. Във всяко свое действие те трябва да влагат разсъдък, който липсва на детето, да го разбират и да го направляват.

Винаги трябва да иматe в предвид голямата му впечатлителност и да разбират непрестанната му подвижност. Трябва да се стараят да станат дете с детето, да се отнасят към него кротко, за да бъдат обикнати от него, а същевременно да умеят да му вдъхнат чувство на уважение, за да им се подчинява то без принуда.

Ревност у децата

Ревността у малките заслужава сериозно внимание не само защото причинява болка на малкото сърце, но и оставя дълбоки и трайни следи в живота му.

Идването на нова сестричка или братче е най-често причина за ревност у детето. От какво значение може да бъде небрежното отношение към този проблем? Цялата душа на детето, който вижда нов гостенин да го измества в майчините ласки, , внимание и обятия, се вълнува и бунтува. Страхът, че губи своето безопасно, топло място в дома, го дразни, мъчи и изпълва с негодувание. В резултат на това, то плаче, вика, капризничи или явно се бунтува, или, който е още по-лошо, тайно, скрито страда, като уж равнодушно се оттегля и отчуждава. Понякога дори като използва липсата на надзор, може да напоксти на своето братче или сестриче, да го бие по главичката и др.

Това е криза в ранния живот на детето, която, ако навреме разберем, можем да избегнем или да отслабим значително. В много случаи това е първото и най-силното стълкновение на малкото дете с живота. Как да се справи майката с него, как да се приготви да я посрещне и какви средства да приложи?

Още преди да се роди новото бебе, почнете да насочвате детето към самостоятелност, колкото малко и да е. Това трябва да става постепенно, с любов и доверие от негова страна. То не бива да чувства, че искате да се отървете от него, а с радост и възторг да приема, че вече расте и става самостоятелно, както татко и мама.

След петия месец на бременността майката може да сподели с детето, че то ще си има братче или сестриче. Добре е да се говори пред детето за идването на новото бебе, за да свикне с тази мисъл. Така то няма да страда, когато майка му отиде да ражда или го изпратят у баба или у леля, и ще бъде уверено и спокойно, че майката ще отсъства за малко и ще се върне.

Това обстоятелство е много важно – при това не пропускайте да подготвите детето нежно и внимателно. След като бебето се роди, към детето трябва да се отнасяте пак нежно и внимателно.

Вижте още и ⤵️
Линия на децата- гледане на ръка

Тагове
Close