св. Пророк Йона

Именни дни

св. Пророк Йона

коло 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Йона. Преданието говори, че той бил син…

Прочетете още »
Close