Филип

Именни дни

Св. апостол и дякон Филип

Произходът на името е гръцки. Името става много популярно по времето на Филип Македонски - оттогава днешен Пловдив се наричал…

Прочетете още »
Close