Св. апостол и дякон Филип

Именни дни

Св. апостол и дякон Филип

роизходът на името е гръцки. Името става много популярно по времето на Филип Македонски – оттогава днешен Пловдив се наричал…

Прочетете още »
Close