кръстов

Именни дни

Зимен Кръстовден

разникът е наричан още Зимен Кръстовден, Кръста, Водокръст, Водокръщи. Смисълът на празничния ритуал е чрез силата на Кръста да се…

Прочетете още »
Close