Статии

Човешкото тяло е светлина

Човешкото тяло излъчва биофотони

Не пропускайте нашите публикации като се

Нашето тяло е нещо повече от механичен сбор от атоми и молекули. Ние сме същества, състоящи се от светлина. Това е заключението на все повече учени. Биофотоните, излъчвани от човешкото тяло, могат да се активизират от мислено намерение и да променят фундаментални процеси на клетъчно ниво и дори ДНК…

Човешкото тяло излъчва биофотони, известни като ултра слабо лъчение на фотони (UPE). Неговата видимост е 1000 пъти по-слаба, отколкото може да улови невъоръженото око. Макар, че за нас това излъчване е невидимо, частиците или вълните светлина се намират във видимия електромагнитен спектър – в диапазона 380 – 780 нанометра, и се фиксират от чувствителното съвременно оборудване.

Човешкото тяло е светлина
Човешкото тяло е светлина

Светлина в очите

Очите, които са постоянно подложени на въздействието на фотоните от външната среда, преминаващи през очните тъкани, излъчват произволни и ултра слаби видими снопове фотони. Според една хипотеза тази светлина предизвиква закъсняла биолуминисценция в тъканите на окото. Това обяснява появата на негативния последователен образ.

Това светлинно излъчване може да бъде свързано с метаболизма на мозъчната енергия и с оксидативния стрес в мозъка на млекопитаещите. Но излъчването на биофотони не е задължително да има епифеноменален характер. Според хипотезата на Бокон фотоните се излъчват по време на зрителни представи.

В изследване, проведено наскоро, участниците в експеримента са поставени в много тъмно помещение и трябва да си представят светлина. Мисълта им води до засилване на ултраслабото излъчване на фотони. Това подкрепя и все по-популярната идея, че биофотоните не са просто страничен продукт на клетъчния метаболизъм.

Нашите клетки и ДНК използват биофотони, за да натрупват и предават информация! Биофотоните се използват от клетките на много живи организми за комуникация. Те облекчават преноса на информация/енергия, което е малко по-бърз от химическата дифузия.

В изследване от 2010 г се казва: “Въздействието на фотоните на клетъчно ниво се наблюдава при растения, бактерии, неутрофилните гранулоцити на животните и клетките на черния дроб”. Учените установяват, че “стимулацията на светлина в различни спектри (инфрачервен, червен, жълт, син, зелен и бял ) на единия край на еферентния нерв води до забележимо увеличаване на активността на биофотоните на другия му край”.

Според изследователите “свето стимулацията може да генерира биофони, които преминават по нервните тъкани като сигнали на мозъчната комуникация”.

На молекулярно ниво на нашия геном ДНК е източник на излъчване на биофотони. От техническа гледна точка, биофотонът е елементарна частица или квант светлина с нетермален произход във видимия и ултравиолетовия спектър, излъчвана от живия организъм. Смята се , че биофотоните възникват в резултат на метаболизма на енергията в нашите клетки. Или ако използваме научния език – това е страничен продукт на биохимическите реакции.

Циркадно излъчване на биофотони

Тъй като метаболизмът на организма се променя в зависимост от циркадния ритъм, излъчването на биофотони също се променя в зависимост от момента на денонощието. Изследователи определили местата в организма, където се наблюдава силно и слабо излъчване по различно време на денонощието: “Обикновено активността на фотоните в тялото сутринта е по-ниска, отколкото следобед. В областта на коремната кухина и гръдния кош се наблюдава най-ниското излъчване.В областта на горните крайници и главата е най-високото излъчване, което нараства в течение на деня. Спектралния анализ на предната част на десния крак, челото и дланите показва излъчване в диапазона 470 – 570 нм; лъчението в центъра на дланта през зимата/есента е 420 – 470 нм”.

Учените правят извода, че тези измерения могат да дадат количествени данни за индивидуалните различия на антиоксидантните процеси в живите организми.

Медитацията и билките влияят на излъчването на биофотоните

Изследването установява разлика в излъчването на биофотони при хора, занимаващи се с медитация и такива, които не я практикуват. Тя е свързана с оксидантния страх. Редовно медитиращите имат по-ниско ултра слабо излъчване на фотони (UPE). Едно от възможните обяснения е по-ниското ниво на активност на свободните радикали в организма им.

В резултат на клинично изследване на хора, практикуващи трансцендентална медитация, учените установяват че ”при двама души, редовно занимаващи се с медитация, се наблюдава по-малка интензивност на UPE. Спектралния анализ на UPE навежда на мисълта, че ултра слабото излъчване в известна степен е отражение на реакцията на свободните радикали в живия организъм. Доказано е, че психологическите и биохимическите промени, предизвикани от постоянните занимания с медитация, могат да влияят върху активността на свободните радикали.”

Интересното е, че билките, намаляващи стреса, също понижават нивото на излъчване на биофотони при хората. Едно от тези растения е родиолата. В изследване, публикувано в списание Phyto Therapeutic Research, се казва, че при групи хора, приемащи родиола в течение на седмица, излъчването на фотони значително е намаляло в сравнение с участници в опита, които приемат плацебо.

Вижте още и ⤵️
Какви знаци ни дава тялото
Какво се случва в тялото ни в нощните часове
Сусаменото семе е полезно за цялото тяло
Колко е важна алкалната среда на тялото ни?
Какво се случва с тялото ни когато гладуваме

Тагове
Close