ГаданияСтатии

Каква е вашата съдба според името ви и числата?

Цифрите на вашето име

Не пропускайте нашите публикации като се

Това е игра която се е използвала във всички времена и често е носела изненадващи резултати.

За да определите цифрите на вашето име напишете името и фамилията си, като под тях от таблицата означите съответстващите на буквите цифри. Съберете ги и ще получите сбор от числа, които доведени до една цифра означават вашето щастливо число.

Каква е вашата съдба според името ви и числата?
Каква е вашата съдба според името ви и числата?

Таблица на съответстващите цифри:

1     А, Й, Т, Ь

2     Б, К, У,Ю

3     В, Л, Ф, Я

4     Г, М; Х,

5     Д, Н, Ц

6     Е, О, Ч

7     Ж, П, Ш

8     3, Р, Щ

9     И, С, Ъ

Вие можете по този начин да анализирате своето име, а също и имената на близки и роднини. Същото можете да направите като поотделно сумирате цифрите на малкото име или на фамилията си, както и броя цифри съставляващи името ви, например ИВАНКА има 6 цифри, което е числото на пълноценността или съвършенството.

Анализирайте и опитайте да осмислите значението, което придава името на вашата съдба, на работата, любовта или брака ви.Запомнете, че от името и фамилията Ви се образува Вашето щастливо число, а всяко едно от имената подсказва под влиянието на какви фактори се намира вашата личност. Името определя не само пътят извървян от вас до момента, но и може да ви бъдещите срещи и контакти с работодатели или приятели, с роднини и близки.

Значение на числата:

1 = Цялост или божественост

2  = Разделение или обединяване  на двойнството

З = Божествено число

4 = Число на реда

5 = Число на любовта и брака

6 = Число на пълноценността или съвършенството

7 = Числото  на мъдростта

8 = Число на късмета, щастието

9 = Магическо число, число на изцелението

Вижте още и ⤵️
Как да тълкуваме еднаквите числа на часовника
СЪДБАТА – Сами трябва да открием какво ни казват висшите сили
Числата подсказват съдбата ни

Тагове
Close