Резултати от търсенето на Търси търси търси ад

Не пропускайте нашите публикации като се

РАДА

женска форма срещу Рад

Виж значение и кога празнува имен ден РАДА


Търсина

"търся ново име и ново щастие" (така кръщавали, когато детската смъртност е била голяма)

Виж значение и кога празнува имен ден Търсина


РАДОМИРА

женска форма от Радомир, сравнително ново

Виж значение и кога празнува имен ден РАДОМИРА


РАДОМИР

от по-старинното Радомер - "велик в радостта", преосмислено: "който се радва на мира или на света"

Виж значение и кога празнува имен ден РАДОМИР


РАДОЙ

а) от Рад + ой;б) от старинната форма радый с преминаване на -ый в ой

Виж значение и кога празнува имен ден РАДОЙ


РАДОИЛ

от Рад + ил

Виж значение и кога празнува имен ден РАДОИЛ


РАДОВАН

от Рад + (й)ован; радостен Иван

Виж значение и кога празнува имен ден РАДОВАН


РАДМИЛА

от Рада и Мила (под сръбско влияние)

Виж значение и кога празнува имен ден РАДМИЛА


РАДКА, РАДКО

умалителни от Рада, Рад

Виж значение и кога празнува имен ден РАДКА, РАДКО


РАДИСЛАВ

"който радее за слава"

Виж значение и кога празнува имен ден РАДИСЛАВ


РАДИОН

от Родион с промяна на о в а под влияние на имена като Рад

Виж значение и кога празнува имен ден РАДИОН


РАДИНА

от Рад(а)+ина

Виж значение и кога празнува имен ден РАДИНА


РАДИВОЙ

старинно име: рад (готов) да воюва

Виж значение и кога празнува имен ден РАДИВОЙ


РАДИ

разновидност на Радьо

Виж значение и кога празнува имен ден РАДИ


РАДЕНКО

умалително от Рад

Виж значение и кога празнува имен ден РАДЕНКО


РАДАН

от Рад + ан

Виж значение и кога празнува имен ден РАДАН


АДЕЛА, АДЕЛИНА

от фр. adele - "благородна"

Виж значение и кога празнува имен ден АДЕЛА, АДЕЛИНА


РАД

от старинното рададостен" - пожелателно име: да се радва или да радва близките си

Виж значение и кога празнува имен ден РАД


ПРЕРАД

старинно име "много радостен"

Виж значение и кога празнува имен ден ПРЕРАД


ОЛИМП, ОЛИМПИЯ, ОЛИМПИАДА

от гр. olympios - по името на планината Олимп

Виж значение и кога празнува имен ден ОЛИМП, ОЛИМПИЯ, ОЛИМПИАДА


ОБРАД

старинно име - "да обрадва, да радва близките си"

Виж значение и кога празнува имен ден ОБРАД


НАДА, НАДКА, НАДЯ

умалителни и видоизменени от Надежда

Виж значение и кога празнува имен ден НАДА, НАДКА, НАДЯ


НАДЕЖДА

превод на гр. elpis, -idos - "надежда"; име на календарна светица - една от дъщерите на София

Виж значение и кога празнува имен ден НАДЕЖДА


МЛАДЕН(А)

пожелателно име: да младее, да бъде с младо сърце

Виж значение и кога празнува имен ден МЛАДЕН(А)


МИЛТИАД, МИЛТИЯД

от гр. miltiades - име на атински пълководец от v в.пр.Хр.

Виж значение и кога празнува имен ден МИЛТИАД, МИЛТИЯД


МИЛАДИН

от Мил(о), Мил(а) + адин по образеца на Костадин, Вълкадин, Стоедин

Виж значение и кога празнува имен ден МИЛАДИН


ЛАДА

първоначално от Влада, а по-късно преосмислено от богинята Лада

Виж значение и кога празнува имен ден ЛАДА


КОСТАДИН

от Константин с новогръцки преход на нт в нд

Виж значение и кога празнува имен ден КОСТАДИН


ГЕНАДИ(Й)

от гр. gennadios - "благородник"

Виж значение и кога празнува имен ден ГЕНАДИ(Й)


ВЛАДИСЛАВ, ВЛАДИСЛАВА

старинно име "който владее със слава"

Виж значение и кога празнува имен ден ВЛАДИСЛАВ, ВЛАДИСЛАВА


ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРА, ВЛАД, ВЛАДО, ВЛАДА, ВЛАЙКО

старинно име, видоизменено и преосмислено от Владимер - "велик владетел"

Виж значение и кога празнува имен ден ВЛАДИМИР, ВЛАДИМИРА, ВЛАД, ВЛАДО, ВЛАДА, ВЛАЙКО


Потърсете значението на името:

Последно търсени имена


Вижте какъв е дневния ви хороскоп за днес и утре:

ИЗБЕРИ ЗОДИЯ

Close