Библейски речник - Първороден в библейския речник

Значение на думата Първороден в библейския речник


Тази дума не трябва винаги да се разбира буквално; понякога тя значи пръв, най-отличен, превъзходен - Пс. 89:27; Рим. 8:29; Евр. 1:4-6. Така Исус Христос е "първороден преди всяко създание" - Кол. 1:15. Той е и "първороден от мъртвите" - Кол. 1:18, защото той пръв е възкръснал, за да възкресява умиращите с вяра в него.
Ангелът на смъртта, като поразил всяко първородно в Египетската земя, Бог заповядал на евреите да Му посвещават всяко първородно, и от човеците и от животните, но само децата и животните от мъжки пол, са подлежали на този закон. Ако някой евреин е имал няколко жени, той е бил длъжен да посвети на Господа, първородният си син от всяка една от жените си. Първородните синове, представяли в храма и всеки от тях изкупували с пет сикли. Първородните на чистите животни, представяли в храма, но ги убивали. Нечистите животни, коня, осела, камилата или ги изкупували или ги разменяли с чисти. Първородните от ослите, са изкупували всяко едно с една овца или с пет сикли, ако не ги изкупували, ги убивали - Из. 13:2,11. При евреите, както и при всички останали народи, първородният син се е ползувал с особени права. ***Първородство***.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите