Библейски речник - Притча в библейския речник

Значение на думата Притча в библейския речник


В Новия Завет понякога значи пословица - Лк. 4:23; една истина, изразена по един неясен или преносен начин - Мт. 15:15; едно подобие - Евр. 9:9; пример - Мт. 24:32. Старите мъдреци и учените, имаха обичай да говорят по един пословичен, неясен, преносен и кратък начин - Пс. 49:4, 78:2; и нямаше нищо по-неприемливо от това, да слуша човек един глупец да говори с притчи - Пр. 26:7.
Пророците, употребяваха притчи най-много, за да втълпят в умовете на князете и на народа своите заплашвания или обещания. Натан изобличи Давид с притчата за богатия човек, който бе взел и заклал агнето на сиромаха - 2Цар. 12гл. ***също*** Съд. 9:7-15; 4Цар. 14:9,10. Често Спасителя се обръщаше към народа с притчи, и с това се изпълняваше пророчеството на Исая (6:9), че между многото наставления, народът ще гледа без да познае и ще слуша без да разбира. Това следствие, обаче, само доказва как тяхната сърдечна коварност и тяхната умствена слепота, бяха закърнели; защото по никакъв друг начин, той не можеше да им дава наставления по-ясно, по-убедително или по-силно, отколкото по този хубав и общопознат начин. Еврейските писатели, много употребяваха този начин и не само евреите, но и арабите, сирийците и всичките източни народи, бяха и сага даже са любители на този начин на говорене.
В тълкуването на някоя притча, главната й истина, и смисъла трябва особено да се търси. Дребни подробности, не трябва толкова да се гледат, колкото в едно дълго иносказание; и често стават големи заблуждения, като се изтъква всяка подробност, и се търси за нея някакво духовно тълкувание.
Следващите притчи на нашия Господ, са записани в евангелията:
1. Разумният и безумният зидари - Мт. 7:24-27.
2. Сватбарите - Мт. 9:15.
3. Вехта дреха и невалян плат - Мт. 9:16.
4. Ново вино и вехти мехове - Мт. 9:17.
5. Нечистият дух - Мт. 12:43.
6. Сеячът - Мт. 13:3,18; Лк. 8:5,11.
7. Плевелите - Мт. 13:24-30, 36-43.
8. Синаповото зърно - Мт. 13:31,32; Лк. 13:19.
9. Квасът - Мт. 13:33.
10. Имане скрито в нива - Мт. 13:44.
11. Скъпоценният бисер - Мт. 13:45,46.
12. Мрежа хвърлена в морето - Мт. 13:47-50.
13. Това, което влиза в устата не осквернява човека - Мт. 15:10-15.
14. Немилостивият слуга - Мт. 18:23-35.
15. Наемните работници - Мт. 20:1-16.
16. Двамата синове - Мт. 21:28-32.
17. Злите земеделци - Мт. 21:33-45.
18. Сватбата - Мт. 22:2-14.
19. Разлистената смоковница - Мт. 24:32-34.
20. Бдителният стопанин - Мт. 24:43.
21. Верният и злият слуги - Мт. 24:45-51.
22. Десетте девици - Мт. 25:1-13.
23. Талантите - Мт. 25:14-30.
24. Царство разделено против себе си - Мк. 3:24.
25. Дом разделен против себе си - Мк. 3:25.
26. Силният въоръжен мъж - Мк. 3:27; Лк. 11:21.
27. Семето, което израства скрито - Мк. 4:26-29.
28. Запалената свещ - Мк. 4:21; Лк. 11:33-36.
29. Човек на път - Мк. 13:34-37.
30. Слепец слепеца води - Лк. 6:39.
31. Съчица и греда - Лк. 6:41,42.
32. Дървото и плодът му - Лк. 6:43-45.
33. Заимодавец и длъжниците му - Лк. 7:41-47.
34. Добрият самарянин - Лк. 10:30-37.
35. Настоятелният приятел - Лк. 11:5-9.
36. Безумния богаташ - Лк. 12:16-21.
37. Облак и вятър - Лк. 12:54-57.
38. Безплодната смоковница - Лк. 13:6-9.
39. Поканените на сватбата - Лк. 14:7-11.
40. Строителят на кулата - Лк. 14:28-30, 33.
41. Царят, който отива на война - Лк. 14:31-33.
42. Развалената сол - Лк. 14:34,35.
43. Изгубената овца - Лк. 15:3-7.
44. Изгубената драхма - Лк. 15:8-10.
45. Блудният син - Лк. 15:11-32.
46. Неправедния настойник - Лк. 16:1-8.
47. Богаташът и Лазар - Лк. 16:19-31.
48. Настоятелната вдовица - Лк. 18:1-8.
49. Фарисей и бирник - Лк. 18:9-14.
50. Мнасите - Лк. 19:12-27.
51. Добрият пастир - Йн. 10:1-6.
52. Лоза и пръчки - Йн. 15:1-5.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите