Библейски речник - Заем в библейския речник

Значение на думата Заем в библейския речник


Господ, като притежател на земята дадена на евреите, изискваше от тях, като едно условие за употребяването й, да дават на заем щедро на бедните си братя. Ако се вземеше залог за един заем, то трябваше да стане съобразно с милостни узаконения - Из. 22:25,27; Вт. 15:1-11, 23:19,20, 24:6,10-13,17. Тази Моисеева наредба, трябва и днес да се приеме, като основен камък в нашите закони за имот; и никой, който вярва в Бога, не бива да се отнася със сиромахът като господар, но само като настойник на Господаря, и да употребява имота му както се изисква от него. В този дух, нашия Спасител заповяда да даваме на заем, даже на враговете си, и без да се надяваме да ни се върне назад - Лк. 6:34,35.Банков термин: предоставена от заемодателя на заемоискателя договорена сума или вещ за определен срок от време срещу лихва. Заемите могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите