Библейски речник - Желязо в библейския речник

Значение на думата Желязо в библейския речник


Желязото е известно на първите хора - Бит. 4:22. Мойсей също споменава за него. Той прави сравнение между робството на израилтяните в Египет и желязна пещ, или пещ за топене на желязо, и споменава за железни руди в Ханаан - Вт. 3:11, 4:20, 8:9. Много различни сечива и инструменти са правени в древни дни от желязо. Големи количества желязо са приготвени за направата на храма - 1Лет. 29:2,7. "Желязо" се употребява преносно за да означи и поясни робството, силата, упорството, великодушието и страданията - Вт. 28:48; Йов 40:18; Ис. 48:4; Ер. 1:18; Ез. 22:18, 20гл.; Дан. 2:33. "Желязо остри желязо, и човек остри лицето на приятеля си" - Пр. 27:17, говори премъдрия Соломон; а това ще рече, че когато сме пред лицето на приятел ние имаме повече увереност и упование. Господ плаши непризнателните и вероломните, че ще направи небето от мед и земята от желязо, т. е. че ще направи земята пуста и ще пресуши дъждовете. Железните колесници са колесници въоръжени с железни копия и коси. ***Колесници***.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите