Библейски речник - Филип в библейския речник

Значение на думата Филип в библейския речник


I. Четверовласникът, син на Ирод Велики от жена му Клеопатра. При разделението на Иродовото царство, той стана четверовластник в Итурия, и Трахонитската страна - Лк. 3:1. ***Ирод*** I. От него град Кесария приема името си Филипова.
II. Ирод Филип, друг син на Ирод Велики от Мариамна, Симоновата дъщеря. Йосиф го нарича Ирод. Обезнаследен от баща си, той помина честен живот, и бе първият Иродиадин мъж - Мт. 14:4. ***Иродиада***.
III. Апостолът, Витсаидец, ученик на Йоан Кръстител, и един от дванадесетте избрани да отидат след Исус - Мт. 10:3; Йн.1:43-48; Д.А. 1:13. За него се споменава няколко пъти в Евангелието - Йн. 6:5-7, 12:21, 14:8-10. Преданието казва, че той проповядвал във Фригия, и умрял в Йерапол Сирийски.
IV. Апостолът и благовестителя - Д.А. 6:5, 21:8; Еф. 4:11; по едно време жител на Кесария, на когото четирите дъщери имаха дарба да пророкуват - Д.А. 2:17, 21:8,9. След смъртта на Стефан, когато всички християни, освен апостолите, бяха изпъдени от Ерусалим, той успешно проповядваше евангелието в Самария, и извърши много чудеса. От сред тези щастливи обстоятелства, той се повика да отиде да работи далеч за една душа, но посредством този Етиопски скопец, Евангелската светлина проникна тъмнината в Африка, и озари множества словесни същества. В разказът си Лука (от време на време), отличава Филип от апостолите - Д.А. 8:1,14,16. Той проповядва словото по крайбрежните градове, (от Азот до Кесария), където Павел с дружината си му бе гост за "много дни" - Д.А. 21:8-16. По-късната му история е неизвестна.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите