Библейски речник - Солун в библейския речник

Значение на думата Солун в библейския речник


Солун е един град и пристанище в южната част на Македония, разполжен при Солунския залив. Когато Емилий Павел завоюва Македония, и я раздели на четири окръжия, Солун стана столица на второто окръжие, и седалище на един окръжен управител и квестор. В старо време се е наричал Терма. Жителите му били гърци, римляни и евреи, от които Апостол Павел обърна голямо множество. Евреите са били многобройни в Солун, където Павел, (през 52г. след Р.Х.), протовядва три Съботи наред в синагогата им. Няколко евреи и много езичници прегърнаха евангелието, но другите евреи се отнесоха зле с апостола, и наобиколиха домът, където мислеха че живее. Но братята тайно изпратиха Павел и Сила в Берия, където последните се оттърваха от враговете си - Д.А. 17гл.
Когато Павел тръгна от Македония за Атина и Коринт, той остави Тимотей и Сила в Солун, да утвърдят във вярата онези, които бяха обърнати чрез служението му. По-късно той отправи две послания до Солунската църква.


Sending
Оценка
5 (2 гласа)
Back to top button
Close
Close

Блокиране на рекламите

Моля подкрепете ни като изключите блокирането на рекламите